Tidlige traumer

Nogle af de vedvarende fysiske problemer, som voksne oplever, kan stamme helt tilbage fra det første leveår. Det er en stor udfordring for krop og psyke at udfolde sig fra en ”vægtløs tilstand” i fosterstilling i livmoderen til at stå og gå uden støtte ca. et år efter fødslen.  Processen er så omvæltende, at der kan opstå spændinger i forskellige strukturer i kroppen, som er direkte berørt af overgangen fra fosterstillingen over kravlestadiet til at stå oprejst. Disse meget oprindelige spændinger bliver med årene mere og mere skjult af nytilkomne spændinger og traumer, så det kan være vanskeligt at opdage de første som årsag til fysiske og psykiske problemer senere i livet.

Jeg har i mine behandlinger opdaget, at voksne kan have gavn af forskellige teknikker, som oprindeligt blev udviklet til små børn. Derfor har jeg fundet frem til og samlet en række teknikker, som har vist sig at være særlig effektive for behandlingen af de strukturer i den voksnes krop, som typisk er blevet påvirket af omstillingen i det første leveår.

Et forløb, som inkluderer målrettede behandlinger af disse meget tidlige spændinger, kan føre til en dybtgående fysisk og psykisk forløsning. På denne måde skabes der bedre muligheder for at kunne afhjælpe senere opståede spændinger og traumer, som førhen kun har fundet midlertidig bedring.