Om mig

Jeg er født i 1968 og opvokset i en lille provinsby i det tidligere Østtyskland. Allerede som ung blev jeg optaget af at helbrede. Efter studentereksamen og tre års værnepligt i den østtyske hær begyndte jeg således i 1989 at studere medicin på Humboldt–Universitet i Berlin. Det viste sig dog snart, at jeg ikke kunne forlige mig med det grundlæggende menneskesyn som denne uddannelse var baseret på. Jeg savnede afgjort en forståelse som inkluderer hele mennesket, både krop og sind. Jeg valgte derfor at afbryde studiet efter bestået bacheloreksamen. Via studiet erhvervede jeg imidlertid et dybtgående kendskab til kroppens anatomi og fysiologi. Denne viden danner et solidt fundament for mit nuværende arbejde som alternativ kropsbehandler.

I de følgende år vedblev jeg at være optaget af krop og bevidsthed. Det førte til at jeg begyndte en kropsorienteret psykoterapi i 2002. Efterfølgende er jeg selv uddannet som kropsorienteret  psykoterapeut og har haft egen praksis siden 2007.

I 2009 opdagede jeg ved et tilfælde Kranio-Sakral Terapi og blev med det samme klar over, at den er et unikt redskab til at hjælpe kroppen ud af spændingstilstande og traumer. Det var snarere mine hænder end mit sind, der besluttede at tage en uddannelse i denne terapiform.
Allerede efter mine første kurser tilbage i 2009 begyndte jeg at behandle og det viste sig med et samme, at "mine hænder havde haft ret". I 2012 tog jeg frivillig eksamen i "almen Kranio-Sakral Terapi" (eller "grunduddannelsen") på mit uddannelsested og jeg blev i samme år RAB-godkendt (RAB = Registreret Alternativ Behandler). RAB-certifikatet er den eneste form for "semi-statslig" autorisation i den alternative behandlingsverden her i landet. Det udstedes for 3 år ad gangen, for at sikre at indehaverne følger de tilknyttede krav om efter- og videreuddannelse. P.t. er jeg godkendt indtil marts 2021.
I forår 2014 afsluttede jeg min uddannelse i "speciel Kranio-Sakral Terapi" (eller "overbygningen") og har derved erhvervet retten til at kalde mig "Kranio-Sakral Terapeut" ifl. uddannelsestedets interne regler. (Titlen er ikke beskyttet, enhver kan bruge den.)

Jeg er uddannet fra Stanley Rosenberg Institut med følgende kurser:
KST Basis, KST 1, KST 2, KST 3, KST 3+, KST 4, KST 5, KST 6, KST for børn 0-2 år, KST for børn 3-14 år, KST Nakke/Piskesmæld, Rosenberg Teknik, Tensegrity og Organmassage.