KST for børn

Den blide og lyttende tilgang, som KST baserer sig på, er særlig egnet til netop børn. Barnets system kan befinde sig i en permanent stresstilstand, som kan stamme helt tilbage fra fødslen og komme til udtryk i motoriske og adfærds- eller indlæringsmæssige problemer. Jo hurtigere man sætter ind med behandling, desto nemmere er det at rette op på dem. Det er ofte set, at blot en enkelt behandling kan have en tydeligt positiv effekt på barnets trivsel.

I min tilgang er jeg meget lydhør overfor barnets signaler og ressourcer. For mig består målet med behandlingerne ikke i at skabe et ”perfekt barn”, men at tilbyde barnet de bedste muligheder for at kunne udvikle sig og trives på dets egne præmisser.

”Learn to respect this sacred moment of birth, as fragile, as fleeting, as elusive as dawn. The child is there, hesitant, tentative, unsure which way he is about to go. He stands between two worlds.”
Frederick Leboyer