Børn til 2 år

At føde eller at overvære en fødsel er noget af det mest smukke og overvældende som vi mennesker kan opleve. At blive født må være mindst ligeså overvældende, måske også smuk, men sikkert også udfordrende for os. Der er både den rent fysiske oplevelse og psykiske påvirkning under selve fødslen, samt det faktum at vores organisme med ét skal omstille sig fuldstændigt fra beskyttet fostertilstand til livet udenfor livmoren. Som jeg udtrykker det: "De "glemte" lige at fortælle os…at vores krop vejer noget…at vi sagtens kan trække vejret selv…omgivet af luft og ikke (foster)vand…og vi godt kan overleve uden at få mad i en konstant strøm igennem navlestrengen." Og vi klarer disse udfordringer! Tænk at vi blev "udsat" for den slags som voksen. Det er indlysende at der kan opstår vanskeligheder undervejs, som vi har brug for hjælp til at overkomme for at de ikke kommer til at sætte sig varige spor.
 
De mest udbredte følgevirkninger er fx suttebesvær ved amning, kolik-lignende symptomer, vejrtrækningsproblemer, søvnforstyrrelser og skævhed i krop og hoved. Hvis disse tilstande forbliver ubehandlede, kan konsekvenserne blive omsiggribende for barnet, fordi det forbliver i en tilstand af frustration og/eller smerte.
 
Mange af symptomerne kan mildnes eller helt afhjælpes ved få målrettede behandlinger. Stress er i det hele taget en ofte overset eller undervurderet tilstand hos nyfødte eller helt små børn. KST råder netop over velegnede teknikker til at balancere barnets nervesystem og korrigere konkrete fysiske årsager til symptomerne, så det kan overvinde vanskelighederne og få en mere harmonisk tilværelse.