Børn 3 til 14 år

Barnets krop og psyke er særligt sensible overfor påvirkninger og dets system har således hele tiden travlt med at tilpasse sig de forskellige omstændigheder og udfordringer. Indimellem bliver det for meget, og barnet har ikke ressourcer nok til at følge med. Det bevirker at påvirkningerne ikke kan bearbejdes og låser sig fast i dets system. Det hensætter det i en spændingstilstand som ytrer sig i forskellige symptomer alt efter årsagerne til dem. Da børn ofte har svært ved at fortælle konkret om deres problemer vil de frem for at blive udtrykt med ord typisk vise sig i deres adfærd.

I løbet af de sidste år er børns adfærd kommet mere og mere i fokus, især hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelser. Disse kan bunde i at barnets centralnervesystem har et for lavt funktionsniveau, så dets hyperaktive adfærd er faktisk et forsøg på at holde sig vågen. Det fører igen til overbelastning med deraf følgende problemer som søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, vejrtrækningsproblemer, uro, spændinger (især i ryg og nakke), hovedpine/migræne, synsforstyrrelser, øreproblemer, mavesmerter m.m..

KST kan med sin blide helhedsorienterede tilgang hjælpe barnet ud af sin stresstilstand, som er forårsaget af fysiske eller psykiske traumer. Behandlingen er således velegnet til at tilføre barnet de ressourcer, som det har manglet for at kunne overkomme de forskellige udfordringer i sit liv.