Tandregulering

Mange børn har problemer med tandstillingen. Den typiske løsning er at opsøge en tandlæge og få en bøjle eller endda få trukket tænder ud for at skabe plads i kæben. I de fleste tilfælde ligger årsagen i spændinger i kæberne og/eller kæbeleddet. Både over- og underkæbe består af bevægelige halvdele og de kan være begrænsede i deres naturlige bevægelse. KST er særdeles effektiv til at afspænde kæber og led samt forbedre bevægeligheden. Metoden kan også forbedre stillingen af enkelte tænder. På denne måde kan brugen af bøjler reduceres og ofte kan eventuel tandudtrækning helt undgås.

 
Brugen af bøjle over et år eller mere har ud fra et KST-synspunkt nogle uheldige bivirkninger. Især overkæbens bevægelighed er et afgørende led i at hele centralnervesystemet kan fungere. Kraniet og korsbenet bevæger sig i en fælles rytme for at pumpe hjernevæsken rundt i det. På denne måde bliver det forsynet med næring på samme vis som vi kender det fra blodomløbet i forhold til resten af kroppen. Overkæbens bevægelighed har en central funktion i denne pumpefunktion. Når den bliver fikseret, bliver omløbet af den næringsgivende hjernevæske i centralnervesystemet reduceret, hvilket kan have følgevirkninger på hele kroppen og dens balance. Desuden har nogle kranieknogler, som direkte påvirkes af overkæbens spændinger, stor indflydelse på rygsøjlens balance. Derfor kan en låst overkæbe give betydelige problemer i ryg og nakke.
 
Generelt bør man konsultere en KST-terapeut før enhver større tandlæge-behandling, som vedrører tandstillingen. Afspænding af kæber og led kan forkorte brugen af tandbøjle og derved reducere dens bivirkninger.